Welkom bij KPN Perspectief !



Dit is de website van KPN Perspectief, de mobiliteitsorganisatie van KPN die medewerkers ondersteunt bij het vinden van een nieuwe baan. Deze website is uitsluitend bestemd voor geregistreerde gebruikers.

Smart Group Mobiliteit en Randstad HR Solutions zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van KPN-medewerkers die op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Een onderdeel van onze service vormt de website http://www.kpn-perspectief.nl. Dit is een speciaal voor KPN ingericht internet adres dat uitsluitend toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers die van ons een wachtwoord ontvangen hebben.

Achter deze website schuilt een geavanceerd cliënt volgsysteem dat via internet benaderbaar is. Dit uitgebreide systeem wordt door verschillende gebruikersgroepen benaderd die daar vanuit hun eigen bevoegdheid in kijken of werken.

Deelnemers hebben toegang tot de on-line vacaturebank en verschillende gebruiksmogelijkheden. Ook kan een deelnemer via het systeem onze dienstverlening evalueren met een on-line enquête.

De adviseurs registreren in het systeem allerlei data om hun taken goed te kunnen vervullen. Ondermeer boeken zij er al hun activiteiten zodat er facturen voor KPN gemaakt kunnen worden. Dit systeem ondersteunt eveneens verantwoording van activiteiten voor een mogelijke subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

KPN wil als opdrachtgever graag op de hoogte blijven van de voortgang in de begeleidingsprojecten. Hiervoor hebben verschillende managers van KPN een beperkte toegang tot het systeem en kunnen zij algemene voortgangsinformatie van medewerkers van de eigen afdeling in zien. De coderingen bevatten géén privacygevoelige informatie, deze gegevens zijn afgeschermd.

Onze adviseurs hebben voor de verschillende projecten contacten met werkgevers en registreren in het systeem allerlei data om deze contacten zorgvuldig te onderhouden. Verder worden verborgen vacatures ingevoerd die dan direct voor alle deelnemers via internet te zien zijn.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met jouw adviseur of manager van het mobiliteitsproject.

Bent u niet van KPN maar wilt u graag wat meer weten over KPN Perspectief dan kunt u ons via onderstaand telefoonnummer bereiken.



KPN Perspectief
030-2558919